ASYM; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kurum ve kuruluşların gereksinim duydukları ve istemde bulundukları, Personel Alım Sınavı ve Kurum İçi Sınavları (Görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme sınavı vb.) yürütmektir.
ASYM; Bilişim, ÖlçmeDeğerlendirme ve İdari kadrodan oluşan çalışma ekibine sahiptir.

ASYM’nin üniversitelerden akademik ve idari personel, MEB’e bağlı okullardan öğretmen, okul yöneticisi vb. olmak üzere 26.000 kişilik güçlü ve güvenilir bir görevli alt yapısı bulunmaktadır.

ASYM 81 ilde oluşturduğu koordinatörlükleri sayesinde aynı anda 81 ilde ve ilçelerinde sınav organizasyonu gerçekleştirebilmektedir.
Çok merkezli sınavlarda sınav güvenliği Ankara Üniversitesi’nin akademik personeli ve Emniyet Genel Müdürlüğü görevlilerince sağlanmaktadır.
ASYM’de soru ve sınav güvenliği önceliğimiz olup, kökleri Cumhuriyet öncesine kadar uzanan Ankara Üniversitesi’nin ciddiyeti ve disiplini merkezimizin temel ilkesidir.