KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GÜNCELLENDİ!

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Uygulama Kılavuzunda aşağıda ayrıntıları yer alan değişiklik yapılarak Kılavuzun güncel hâli www.asym.ankara.edu.tr adresinde yayımlanmıştır. Lütfen Kılavuzun son hâlini okuyunuz. Değişiklik : Sınav Konuları ve Soru Sayısı Tablosunda Ortak Alan Soru Dağılımı Kanunlar Maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Kısım 1: (Bölüm 1,2,3,4), Kısım 4: (Bölüm 7) olarak güncellenmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı 22 Aralık 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından gerçekleştirilecektir. Bazı kursların kurs ilanlarında izinsiz ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde Ankara Üniversitesi logosunu kullandıkları tespit edilmiş, yasal süreç başlatılmıştır.
Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi'nin (ASYM) sınavın gerçekleştiricisi olarak, hiçbir kursla ya da eğitim kurumuyla bağlantısı bulunmamaktadır.
Bu tür ilanların dikkate alınmaması hususu kamuoyuna duyurulur.